DFN 21: Oficjalny plakat

Oficjalny plakat
Walki amatorskie start godzina 15:00
Walki zawodowe start godzina 19:00